Nyheter

D-vitaminbrist vanligt efter fetmaoperation

Forskare vid Örebro universitet visar att en majoritet av patienter drabbas av vitaminbrist efter gastric bypass. Uppdaterade riktlinjer med tätare uppföljning via vården ska minska risken.

Gastric bypass ger bättre kontroll vid diabetes och fetma

Gastric bypass slår ut strukturerade program för livsstilsförändringar i en studie om fetma och diabetes.

Fetmaoperation minskar cancerrisk för kvinnor

Personer som genomgår en fetmaoperation minskar risken att utveckla cancer med minst en tredjedel, visar ny studie. Speciellt cancerformer som drabbar kvinnor kan påverkas starkt.

En av fem patienter får alkoholproblem efter fetmaoperation

En av de största och längsta studierna som gjorts på vuxna som genomgått fetmaoperation tyder på att gastric bypass ökar risken för alkoholproblem under flera år efter ingreppet.

Fetmaoperation effektivt för tonåringar

Gastric bypass är lika effektivt för tonåringar som för vuxna visar ny studie från Göteborg. Men även komplikationer efter operation drabbar de unga.

Gastric bypass håller kilona borta tio år senare

Många oroar sig för att inte klara av att bibehålla en viktminskning efter en fetmaoperation. Nu visar forskare i USA att gastric bypass hjälper patienter i många år framåt.

Fetmaoperation räddar liv

En studie från Göteborgs universitet visar att viktminskningskirurgi vid fetma minskar risken att dö i förtid av allvarliga sjukdomar.

Fetmaoperation påverkar framtida graviditeter

Du som gjort en fetmaoperation har en ökad risk för komplikationer under kommande graviditet och förlossning. Men däremot minskar risken för graviditetsdiabetes.

Studie: Denna fetmaoperation bör rekommenderas

Hittills har det inte funnits några rekommendationer om vilken typ av operationsmetod som bör användas vid extrem fetma. Men nu visar en studie att gastric bypass är att föredra – trots att duodental switch ger mer viktnedgång.

Fler anmäler efter överviktskirurgi

Det är vanligare att patienter anmäler vårdskador efter fetmakirurgi än efter andra ingrepp. Det visar en studie som presenteras under Kirurgveckan.

Majoriteten blir fria från diabetes efter fetmakirurgi

Fetmakirurgi halverar risken för vissa komplikationer av typ 2-diabetes och ökar chanserna att helt bli kvitt sjukdomen. Detta enligt en ny svensk studie.

Gallsyran har stor betydelse vid viktnedgång

Efter en fetmaoperation så ökar gallsyran i blodet. Detta tros vara den största anledningen till att man går ner i vikt efter en fetmaoperation och inte att magsäcken blir mindre. Upptäckten kan leda till nya läkemedel mot fetma.

13-åringar fetmaopereras i nytt projekt

En studie ska kontrollera om det finns en nytta för 13-åringar att få en magsäcksoperation, istället för att vänta till de blir 18 år.

Fetmaoperation ändrar tarmfloran

Forskare tror att det är den förändrade tarmfloran efter en gastric bypass som ligger bakom den drastiska viktnedgången, skriver Dagens Medicin.