Gallsyran har stor betydelse vid viktnedgång

Efter en fetmaoperation så ökar gallsyran i blodet. Detta tros vara den största anledningen till att man går ner i vikt efter en fetmaoperation och inte att magsäcken blir mindre. Upptäckten kan leda till nya läkemedel mot fetma.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 27 mars 2014

En fetmaoperation är väldigt effektivt för viktnedgång för människor som lider av fetma. I genomsnitt så går en person ned 25 kilo efter en operation.

Men nu har man upptäckt att det är den förhöjda halten av gallsyra i blodet som står för den största orsaken till viktnedgången. Gallsyra tros nämligen binda FXR-receptorn som påverkar gener i celler som är kopplade till ämnesomsättningen.

Tidigare forskning har även visat betydelsen av att tarmfloran blir förändrad efter en operation.

Därför vill man nu ta fram läkemedel som både påverkar tarmfloran och som påverkar FXR-receptorn.

”Detta läkemedel kan vara ett nytt sätt att behandla fetma”, säger Fredrik Bäckhed, forskare bakom studien, till Dagens Nyheter.