Annons från Impolin

Vikten av vitamin- och mineraltillskott efter fetmaoperation

Efter en fetmaoperation förändras matvanorna och mängden mat man äter minskar. Som följd av det får man i sig mindre näring från maten, samtidigt som operationen i sig bidrar till att näringsämnen tas upp sämre. Även om man äter regelbundet och varierat räcker det helt enkelt inte för att tillgodose behovet. Därför behöver man komplettera sin kost med vitamin- och mineraltillskott dagligen, livet ut, för att undvika att bristtillstånd uppstår.

Annons från Impolin

De Nordiska riktlinjerna*, som tagits fram av en gemensam expertgrupp för de nordiska länderna, sammanfattar vilket dagligt tillskott av vitaminer och mineraler som behövs för att undvika brister. De vanligaste bristtillstånden är järn, B12 samt D-vitamin och kalcium och dessa näringsämnen behöver alltid supplementeras. Utöver det rekommenderas även ett multivitaminpreparat enligt försiktighetsprincipen.

Riktlinjerna hänvisar även till en studie som visar att en kalciummängd mindre än 800 mg inte påverkar upptaget av järn när man intar dessa samtidigt.

Som minst bör ett dagligt tillskott av vitaminer och mineraler, enligt riktlinjerna, ge:

  • 45 – 60 mg järn
  • ≥ 350 µg B12-vitamin
  • 20 µg D-vitamin
  • ≥ 500 mg kalcium (helst kalciumcitrat)
  • 400 µg folat
  • 1,1 – 1,4 mg tiamin
  • 9 mg zink

* Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med vitaminer/mineraler samt uppföljning efter obesitaskirurgi. Expertgruppsrekommendationer; april 2017.

MedMade Bariatric Surgery Supplements – allt i ett!

MedMade BSS är en ny vitamineraltablett som är skräddarsydd för personer som genomgått en fetmaoperation (Gastric bypass och Gastrectomy sleeve). Den innehåller alla vitaminer och mineraler som de nordiska riktlinjerna rekommenderar. Fördelen är att du endast behöver ett tillskott som innehåller alla näringsämnen och slipper använda flera olika preparat varje dag. Dessutom innehåller tabletten kalciumcitrat och järnfumarat, som är de former av mineralerna som rekommenderas efter operationen för att optimera upptaget.

MedMade BSS är ett helt unikt tillskott i tablettform som både kan sväljas hela eller lösas upp i lite vatten, vilket endast tar ca två minuter, som kan smaksättas om man föredrar det. En förpackning innehåller 120 tabletter och motsvarar en månadsförbrukning. Produkten är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används på inrådan av dietist eller läkare.

Läs mer och beställ prov på en dagsdos här

MedMade BSS finns att köpa på www.modifast.se i fyra förpackningsstorlekar samt som singelförpackning på www.apotea.se, kronansapotek.se och meds.se.